Early COVID-19 lockdown in Greece and idiopathic pulmonary fibrosis: a beneficial “impact” beyond any expectation

Spyros A. Papiris, Demosthenes Bouros, Katerina Markopoulou, Lykourgos Kolilekas, Andriana I. Papaioannou, Vasilios Tzilas, Argyrios Tzouvelekis, Eva Fouka, Despoina Papakosta, Zoe Daniil, Paschalis Steiropoulos, Athina Gogali, Ilias C. Papanikolaou, Areti Xyfteri, Aggeliki Haritou, Ioanna Korbila, Ioannis P. Tomos, Stylianos Loukides, Rita Bellelli, Georgia Kounti, Christina Rampiadou, Theodoros Karampitsakos, Ilias Dimeas, Paraskevi Kirgou, Andromachi Bompoki, Eirini Vasarmidi, Konstantinos Loverdos, Elvira-Markela Antonogiannaki, Myrto Blizou, Evangelos Bouros, Konstantinos Kagouridis, Maria Maniati, Anna Karakatsani, Katerina M. Antoniou, Effrosyni D. Manali

Source: Eur Respir J, 57 (3) 2003111; 10.1183/13993003.03111-2020
Journal Issue: March
Disease area: Interstitial lung diseases

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Spyros A. Papiris, Demosthenes Bouros, Katerina Markopoulou, Lykourgos Kolilekas, Andriana I. Papaioannou, Vasilios Tzilas, Argyrios Tzouvelekis, Eva Fouka, Despoina Papakosta, Zoe Daniil, Paschalis Steiropoulos, Athina Gogali, Ilias C. Papanikolaou, Areti Xyfteri, Aggeliki Haritou, Ioanna Korbila, Ioannis P. Tomos, Stylianos Loukides, Rita Bellelli, Georgia Kounti, Christina Rampiadou, Theodoros Karampitsakos, Ilias Dimeas, Paraskevi Kirgou, Andromachi Bompoki, Eirini Vasarmidi, Konstantinos Loverdos, Elvira-Markela Antonogiannaki, Myrto Blizou, Evangelos Bouros, Konstantinos Kagouridis, Maria Maniati, Anna Karakatsani, Katerina M. Antoniou, Effrosyni D. Manali. Early COVID-19 lockdown in Greece and idiopathic pulmonary fibrosis: a beneficial “impact” beyond any expectation. Eur Respir J, 57 (3) 2003111; 10.1183/13993003.03111-2020

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: